Kursy i szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się u Klienta.

W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i ochrony Ppoż.

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.