Obsługa budowy pod względem BHP i Ppoż

Odrębną usługą jaką świadczymy dla naszych KLIENTÓW jest pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas budowy, remontu czy też inwestycji. Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i Ppoż. Opiniujemy wymagany plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze. Obejmujemy teren budowy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców. Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP. Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, ukończone szkolenia i zdobyte certyfikaty. Na potrzeby KLIENTA oferujemy przejęcie zadań i obowiązków Koordynatora BHP na czas trwania budowy, w tym:

  • opiniowanie planu BIOZ Generalnego Wykonawcy oraz udział w opracowaniu procedur i wytycznych obowiązujących wszystkich podwykonawców podczas trwania budowy,
  • sprawdzenie i akceptacja dokumentacji (planów BIOZ i method statment) wszystkich firm podwykonawczych oraz dopuszczenie ich do pracy,
  • bieżąca kontrola (inspekcja) placu budowy pod kątem bezpieczeństwa pracy,
  • raportowanie,
  • szkolenia,
  • działania prewencyjne ograniczające potencjalne źródła zagrożeń,
  • nadzór i koordynacja firm podwykonawczych,
  • uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych organów nadzoru PIP, PSP,
  • doradztwo i wsparcie dla kierowników projektów.