Usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków zgodnie z § 6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków,
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych,
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • doradztwo w zakresie wyposażenia nadzorowanych obiektów w:
  1. instrukcje przeciwpożarowe,
  2. wykazy telefonów alarmowych,
  3. znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji,
  4. znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż.,
  5. podręczny sprzęt gaśniczy,
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych,
 • prowadzenie próbnych ewakuacji,
 • reprezentowanie klienta przed organami kontroli np.: PSP.